Serverlərin qurulması

Serverlərin quraşdılması, qurulmasıServer – böyük həcmdə informasiyanın emalı üçün nəzərdə tutulmuş və sutka boyu xüsusi informasiya xidmətlərinin fasiləsiz işini təmin edən xüsusi kompüterdir. Server- istifadəçilərin İNTERNET şəbəkəsinə çıxışının təmin olunması və idarə edilməsi, elektron məktubların göndərilməsi və qabul edilməsi, məlumatların saxlanılması və onlardan istifadə qaydalarının müəyyən edilməsi kimi işləri yerinə yetirir.
ZETRON şirkəti aşağıda göstərilmiş server növlərinin quraşdırılması və idarə olunması üzrə böyük təcrübəyə malikdir.

Active Directory – başqa sözlə Mərkəzi İdarəetmə Sistemi. Active Directory vasitəsi ilə şəbəkədə olan bütün obyeklarə (istifadəçi, kompüter, printer, fayl, qovluq və s.) vahid mərkəzdən həm nəzarət etmək həmdə bu obyekləri  idarə etmək  mümkündür.

File Server – böyük həcmdə yaddaşa malik və fayl əməliyyatlarının (faylların yazılmazı/oxunması) icrası üçün optimallaşdırılmış xüsusi kompüterdir. Fayl Serverin əsas təyinatı istənilən formatda olan  (doc, xls, mp3, jpg, pdf və s.) faylları saxlamaq və onların təhlükəsizliyini təmin etməkdir.  İri şəbəkələrdə fayl server xüsusi “şəbəkə əməliyyat sistemi ”  vasitəsi ilə idarə olunur.

İNTERNET Server (Gateway, router, firewall) – müxtəlif şəbəkələri birləşdirən və bu şəbəkələr arası informasiya mübadiləsinə nəzarət edən  xüsui cihaz və yaxud proqram təminatıdır. Əsas təyinatı aşağıdakılardır:

 • Lokal şəbəkə istifadəçilərinin İNTERNET şəbəkəsinə mərkəzləşdirilmiş çıxışını təmin etmək (lokal şəbəkə ilə İNTERNET şəbəkəsini birləşdirmək);
 • İNTERNET şəbəkəsindən lokal şəbəkəyə qanunsuz müdaxilə cəhtlərinin (şəbəkə hücumları) qarşısını almaq
 • Istifadəçilərin İNTERNET şəbəkəsindəki fəaliyyətinə  nəzarət etmək
 • İNTERNET trafikini viruslardan təmizləmək
 • ... və sair

Proxy (vasitəçi) Server –  Istifadəçilərin digər şəbəkə xidmətlərinə, dolayı çıxışını təmin edən şəbəkə proqramıdır. Əsas təyinatı aşağıdakılardır:

 • Lokal şəbəkədəki kompüterlərin İNTERNET -ə çıxışını təmin etmək
 • Təkrar müraciət edilən veb səhifələrin daha tez yüklənməsini təmin etmək
 • İNTERNET –dən qəbul edilən məlumatları sıxaraq trafikə qənaət etmək
 • Lokal şəbəkəni kənar müdaxilələrdən müdafiyə etmək
 • Lokal istifadəçilərin İNTERNET –dən istifadəsinə nəzarət etmək

Print Server – təşkilatlarda printerin kollektiv istifadəsinə imkan yaradan xüsusi cihazdır. Print server vasitəsi ilə bir printerdən həm simli həm də simsiz (wi-fi) şəbəkənin istifadəçiləri ortaqlı istifadə edə bilərlər.  Bundan başqa şəbəkəyə qoşulmuş adi kompüterdəndə print server kimi istifadə etmək mümkündür. Bunun üçün proqram təminatı vasitəsi ilə kompüterə qoşulmuş printerlərə, şəbəkə vasitəsi ilə digər istifadəçilərin istifadə edə bilməsi üçün icazə vermək lazımdır.

Mail server – elektron məktubların bir kompüterdən digər kompütrə ötürülməsini təmin edən xüsusi kompüter proqramıdır. Bir çox hallarda şirkətlər digər təşkilatların (İNTERNET provayderin, Hosting provayderin) “mail server” –indən istifadə etdirlər. Lakin təşkilatda şəxsi mail serverin quraşdırılmasının bir sıra üstünlükləri var. Bu üstünlüklərdən aşağıdakıları sadalamaq olar:

 • Elektron məktubların göndərilməsinə və qəbuluna tam nəzarət edə bilmək imkanı
 • İstənilən sayda poçt qutusu yaratmaq
 • Limitsiz sayda elektron məktub göndərmək
 • Göndərilən və qəbul edilən bütün məktubların ehtiyyat surətinin çıxartmaq (mail backup)
 • Və sair

Biz əsasəm aşağıda göstərilmiş proqramlar üzərində mail server quraşdırırıq:

 • Kerio Mail server (Microsoft Windows Server)
 • Mdaemon (Microsoft Windows Server)
 • Microsoft Exchange Server (Microsoft Windows Server)
 • Qmail (FreeBSD -UNIX)
 • Postfix  (FreeBSD -UNIX)

 

*Biz həmçinin digər növ serverlərin (web server, vpn server, MySQL server, MS SQL server, FTP server və sair) qurulması (yaradılması, hazırlanması, ) üzrə sifariş qəbul edirik