Panasonic KX-T7740 | Digital phone

32 Programmable Line Button with indication, 16 advanced programmable button without indication, Color: White, support only KX-T7730 & KX-T7735 keyphones

  • KX-T7730 və KX-T7735 hibrid sistem telefonları üçün DSS konsol
  • 32 ədəd rəngli indikasiyalı, proqramlaşdırılan düymə
  • 16 ədəd proqramlaşdırılan əlavə düymə
  • Meyl bucağının idarə olunması

String Optional