Dinstar MTG1000 DC-48V PSU | PRI шлюз

DC-48V Power supply