Miracall WS824(10F)-008C | Плата расширения

8 ədəd daxili abonenti mini atsə-ə qoşmaq üçün plata, yalnız Miracall WS824(10F) Mini-ATS ilə uyğundur