Miracall WS824(10F)-300L | Плата расширения

3 ədəd şəhər xəttini mini atsə-ə qoşmaq üçün plata, yalnız Miracall WS824(10F) Mini-ATS ilə uyğundur