Miracall WS824(10F)-400L | Extension card

4 ədəd şəhər xəttini mini atsə-ə qoşmaq üçün plata, yalnız Miracall WS824(10F) Mini-ATS ilə uyğundur

String Optional