Panasonic KX-NS5180 | Extension card

6 ədəd şəhər xəttini mini atsə-ə qoşmaq üçün plata, yalnız Panasonic KX-NS300/500 IP mini-ATS ilə uyğundur

String Optional