Panasonic KX-HT82480 | Extension card

4 şəhər xəttini Panasonic KX-HTS824 Mini-ATS qoşmaq üçün Caller İD funksiyalı plata (LCOT4)

String Optional