Panasonic KX-HT82470 | Extencion card

0 şəhər \8 daxili port artım platası, yalnız Panasonic KX-HTS824 Mini-ATS-ni dəstəkləyir

String Optional