Telefon şəbəkəsinin idarə olunması

Bu xidmət həm ənənəvi (Mini ATS) həm də İP telefoniya əsasında yaradılmış korporativ telefon şəbəkələrinə göstərilir.

Xidmətə aşağıdakılar daxildir:

-      Telefon şəbəkəsinin genişləndirilməsi

-      Mini ATS -in yenidən proqramlaşdırılması

-      Mini ATS -də yeni portların əlavə edilməsi

-      Mini ATS -lə bağlı problemlərin həll edilməsi

-      Yeni istifadəçilərin qoşulması

-      Yeni funksiyaların əlavə olunması

-      Telefon şəbəkəsi və avadanlıqlarla bağlı problemlərin həll ediliməsi

-      Telefoniya serverlərinin idarə olunması