Qulaqlıq (Nauşnik)

Qulaqlıq (nauşnik) -- musiqi, nitq və ya digər səs siqnallarını ətrafdan təcrid olunmuş şəkildə dinləmək üçün cihazdır. Siqnalın (səsin) ötürülmə üsuluna görə qulaqlıqlar (nausnik) simli və simsiz olmaqla iki əsas qrupa bölünür.
Simsiz (naqilsiz, şunursuz) qulaqlıqların (nausniklerin) simsiz ötürmə kanalının tipinə görə Radio, Bluetooth və DECT növləri mövcuddur.
Simli qulaqlıqları müxtəlif cihazlara qoşmaq üçün onlar QD, RJ9, USB, Mini-jack (3,5 мм), Micro-jack (2,5 мм) kimi başlıqlarla təchiz edilir.
Qulaqlıqların (nauşniklərin) texniki imkanları və istifadə qaydaları haqqında peşəkar məsləhət almaq həmçinin simli və simsiz nausniklerin satışı və qiymətləri ilə tanış olmaq üçün ZETRON TELEKOM şirkətinə müraciət edə bilərsiniz