Analoq Ofis telefonları

Analoq Ofis telefonları - idarələrdə daxili rabitə sisteminin yaradılması üçün tələb olunan ən vacib elemetlərdən biridir. Bu səhifədə çıxış siqnalları analoq olan müxtəlif istehsalçıların Mini ATS -ləri ilə uyğunluq təşkil edən analoq telefonlar təklif edilir. Analoq Ofis telefonu almaq və ya onun texniki imkanlarını dəqiqləşdirmək, həmçinin qiymət və satış şərtləri ilə tanış olmaq üçün ZETRON TELEKOM şirkətinə müraciət edə bilərsiniz.