PRI Gateway

PRI Gateway | PRI SIP Şlüzların texniki imkanları və istifadə qaydaları haqqında peşəkar məsləhət almaq, həmçinin ISDN PRI, E1 Şlüz qiymətləri və satış şərtləri ilə tanış olmaq üçün ZETRON TELEKOM şirkətinə müraciət edə bilərsiniz.