Miracall WS824(10F)-400L

4 ədəd şəhər xəttini mini atsə-ə qoşmaq üçün plata, yalnız Miracall WS824(10F) Mini-ATS ilə uyğundur

String Optional